GERB BATI 12 small
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Наші вітання

Експертні висновки

З висновками роботи експертної комісії з метою проведення перевірки відповідності державним акредитаційним вимогам підготовки фахівців за ОС "Магістр" можна ознайомитися за наступними вказівками: